ಈ ವಾರ ಯಾರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ.?

ರಿಯಾಝ್

39.16%
1,060 Votes

ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ

13.08%
354 Votes

ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಕಾಶ್

15.52%
420 Votes

ಜಯರಾಂ ಕಾರ್ತಿಕ್

17.77%
481 Votes

ಸಮೀರಾಚಾರ್ಯ

10.75%
291 Votes

ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ

3.73%
101 Votes
Total Votes: 2,707
Thank you for voting