കുമ്പളങ്ങിക്ക് ശേഷം ഷെയ്ന്‍ നിഗം നായകനാവുന്ന ഇഷ്‌ക് വിജയമാകുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

62.26%
33 Votes

ഇല്ല

37.74%
20 Votes
Total Votes: 53
Thank you for voting