നിത്യാ മേനോന്‍ ജയലളിതയായി എത്തുന്ന ദ അയേണ്‍ ലേഡി വിജയമാകുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

68.25%
43 Votes

ഇല്ല

31.75%
20 Votes
Total Votes: 63
Thank you for voting