നിത്യാ മേനോന്‍ ജയലളിതയായി എത്തുന്ന ദ അയേണ്‍ ലേഡി വിജയമാകുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

67.19%
43 Votes

ഇല്ല

32.81%
21 Votes
Total Votes: 64
Thank you for voting