'ஹீரோ' தலைப்புக்கு சொந்தம் கொண்டாடும் புதுமுக இயக்குநர்