ఈ వారం మీరు చూడబోయే సినిమా ఏది?

కవచం

26.9%
227 Votes

నెక్ట్స్ ఏంటి?

11.37%
96 Votes

సుబ్రహ్మణ్యపురం

52.37%
442 Votes

శుభలేఖలు

9.36%
79 Votes
Total Votes: 844
You have already voted