ఈ వారం మీరు చూడబోయే సినిమా ఏది?

కవచం

27.06%
227 Votes

నెక్ట్స్ ఏంటి?

11.32%
95 Votes

సుబ్రహ్మణ్యపురం

52.56%
441 Votes

శుభలేఖలు

9.06%
76 Votes
Total Votes: 839
You have already voted