నోకియా స్మార్ట్‌ఫోన్లలో మీకు నచ్చిన ఫోన్ ఏది ?

నోకియా 2

8.25%
17 Votes

నోకియా 3

6.8%
14 Votes

నోకియా 5

5.83%
12 Votes

నోకియా 6

25.24%
52 Votes

నోకియా 8

31.55%
65 Votes

ఇతర నోకియా ఫోన్లు

22.33%
46 Votes
Total Votes: 206
You have already voted
 
Please Wait while comments are loading...