నోకియా స్మార్ట్‌ఫోన్లలో మీకు నచ్చిన ఫోన్ ఏది ?

నోకియా 2

8.33%
16 Votes

నోకియా 3

6.25%
12 Votes

నోకియా 5

5.73%
11 Votes

నోకియా 6

26.56%
51 Votes

నోకియా 8

29.17%
56 Votes

ఇతర నోకియా ఫోన్లు

23.96%
46 Votes
Total Votes: 192
You have already voted
 
Please Wait while comments are loading...