కరోనా వైరస్ ప్రభావం భారత ఎకానమీపై ఎక్కువగానే ఉంటుందని భావిస్తున్నారా?

అవును

48.39%
30 Votes

కాదు

35.48%
22 Votes

చెప్పలేం

16.13%
10 Votes
Total Votes: 62
Thank you for voting