ત્રણ તલાક પર સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયને શું તમે યોગ્ય માનો છો?

Result as per date 22-08-2017

હા

47.22%
17 Votes

ના

36.11%
13 Votes

કહી ના શકાય

13.89%
5 Votes
Total Votes: 36
This Poll is Closed !
 
Please Wait while comments are loading...