રામ રહીમ, આસારામ પછી શું હજુ પણ લોકો કહેવાતા ધર્મગુરૂમાં વિશ્વાસ કરશે?

Result as per date 29-08-2017

હા

57.69%
15 Votes

ના

30.77%
8 Votes

કહી ના શકાય

7.69%
2 Votes
Total Votes: 26
This Poll is Closed !
 
Please Wait while comments are loading...