શું ગુજરાતનું ભવિષ્ય માત્ર પાટીદાર સમાજના હાથમાં છે?

Result as per date 31-10-2017

હા

32.14%
9 Votes

ના

60.71%
17 Votes

અમુક અંશે

7.14%
2 Votes
Total Votes: 28
This Poll is Closed !