શું હાર્દિક પટેલના વાયરલ થયેલ વીડિયો સાચા છે?

Result as per date 14-11-2017

હા

47.62%
10 Votes

ના

33.33%
7 Votes

કહી ના શકાય

19.05%
4 Votes
Total Votes: 21
This Poll is Closed !