સુપ્રીમ કોર્ટે રાઇટ ટૂ પ્રાઇવસીને મૂળભૂત અધિકાર ગણાવ્યો છે, શું તમે તેને આવકારો છો?

Result as per date 24-08-2017

હા

50%
7 Votes

ના

7.14%
1 Votes

કહી ના શકાય

35.71%
5 Votes
Total Votes: 14
This Poll is Closed !