ಈ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಭಾಷಣ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಖರವಾಗಿತ್ತು?

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೋದಿ ಭಾಷಣ

71.59%
3,427 Votes

ಹೊಸಪೇಟೆಯ ರಾಹುಲ್ ಭಾಷಣ

9.23%
442 Votes

ಇಬ್ಬರ ಭಾಷಣವೂ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ

8.27%
396 Votes

ಇಬ್ಬರ ಭಾಷಣವನ್ನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ

10.9%
522 Votes
Total Votes: 4,787
Thank you for voting