ಈ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಭಾಷಣ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಖರವಾಗಿತ್ತು?

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೋದಿ ಭಾಷಣ

71.58%
3,431 Votes

ಹೊಸಪೇಟೆಯ ರಾಹುಲ್ ಭಾಷಣ

9.22%
442 Votes

ಇಬ್ಬರ ಭಾಷಣವೂ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ

8.28%
397 Votes

ಇಬ್ಬರ ಭಾಷಣವನ್ನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ

10.91%
523 Votes
Total Votes: 4,793
You have already voted