ಎರಡೆರಡು ಬಂದ್ ಎದುರಿಸಲು ನೀವು ಸಿದ್ಧವೇ?

Result as per date 29-01-2018

ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಬಂದ್, ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ

41.05%
3,218 Votes

ಬಂದ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಇದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲ್ಲ

39.69%
3,112 Votes

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಬಂದ್ ಅಗತ್ಯ

19.26%
1,510 Votes
Total Votes: 7,840
This Poll is Closed !