ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಡೆದಿದೆ

Result as per date 03-02-2018

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ದೇಸಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ

26.92%
1,015 Votes

ಇದು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲ, ಶುದ್ಧ ವ್ಯಾಪಾರ

63.48%
2,394 Votes

ನಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ

9.6%
362 Votes
Total Votes: 3,771
This Poll is Closed !