ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಿತೇ 'ಅಚ್ಛೇ ದಿನ್'?

Result as per date 08-02-2018

ಹೌದು

46.15%
2,510 Votes

ಇಲ್ಲ

43.04%
2,341 Votes

ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

10.81%
588 Votes
Total Votes: 5,439
This Poll is Closed !