ಜಗ್ಗೇಶ್ ಮತ್ತು ರಮ್ಯಾ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಕಿತ್ತಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೀರಿ?

ರಮ್ಯಾ

13.62%
944 Votes

ಜಗ್ಗೇಶ್

64.89%
4,499 Votes

ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ

21.49%
1,490 Votes
Total Votes: 6,933
You have already voted