ಜಗ್ಗೇಶ್ ಮತ್ತು ರಮ್ಯಾ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಕಿತ್ತಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೀರಿ?