ದೇವಾಲಯ, ಮಠಗಳು ಸರಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾ?

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಹಾರ

47.13%
1,945 Votes

ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇರೆ ಇವೆ

39.33%
1,623 Votes

ಅವುಗಳ ಮೇಲೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರಲಿ

10.78%
445 Votes

ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ

2.76%
114 Votes
Total Votes: 4,127
Thank you for voting
 
Please Wait while comments are loading...