ಫೆಬ್ರವರಿ ನಾಲ್ಕರ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದ್

Result as per date 07-02-2018

ಉದ್ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬೆಂಬಲ ನೀಡ್ತೀವಿ

14.39%
525 Votes

ಪ್ರಧಾನಿ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಪಿತೂರಿ

56.2%
2,050 Votes

ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಗಾಂಭೀರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ

25.27%
922 Votes

ಹೌದಾ, ಬಂದ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

4.14%
151 Votes
Total Votes: 3,648
This Poll is Closed !