ಮೋದಿ ಮಹದಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದು ಸರಿಯೇ?

Result as per date 12-02-2018

ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಮಾತನಾಡಬೇಕಿತ್ತು

33.65%
2,032 Votes

ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ

45.54%
2,750 Votes

ರಾಜ್ಯ, ಕೇಂದ್ರ ಸೇರಿ ತಕ್ಷಣ ಬಗೆಹರಿಸಲಿ

20.81%
1,257 Votes
Total Votes: 6,039
This Poll is Closed !