ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಲವಿದೆ?

Result as per date 28-12-2017

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

11.49%
1,005 Votes

ಬಿಜೆಪಿ

55.77%
4,880 Votes

ಜೆಡಿಎಸ್

20.11%
1,760 Votes

ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ

12.63%
1,105 Votes
Total Votes: 8,750
This Poll is Closed !