ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಲವಿದೆ?

Result as per date 28-12-2017

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

11.49%
1,005 Votes

ಬಿಜೆಪಿ

55.78%
4,880 Votes

ಜೆಡಿಎಸ್

20.12%
1,760 Votes

ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ

12.62%
1,104 Votes
Total Votes: 8,749
This Poll is Closed !