ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಿಎಸ್ ವೈಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್