ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನಿಯಮಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ಜಾರಿಗೆ ಸರಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ

Result as per date 10-01-2018

ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಸುರಕ್ಷೆಗೆ ಮಾಡಲಿ ಬಿಡಿ

50.97%
2,189 Votes

ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಇಂಥ ನಿರ್ಧಾರ

38.21%
1,641 Votes

ಸರಕಾರದ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕರ್ಮ

10.83%
465 Votes
Total Votes: 4,295
This Poll is Closed !