എകെജിക്കെതിരായ പരാമർശം ബൽറാമിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് നിലപാട് എടുക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 07-01-2018

ഉണ്ട്

29.6%
74 Votes

ഇല്ല

70.4%
176 Votes
Total Votes: 250
This Poll is Closed !
 

More Polls