എകെജിക്കെതിരായ പരാമർശം ബൽറാമിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് നിലപാട് എടുക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

More Polls