എകെജിയെക്കുറിച്ച് വിടി ബൽറാം എംഎൽഎ നടത്തിയ പരാമർശം ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകന് നിരക്കാത്തതാണ് എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 06-01-2018

ഉ​ണ്ട്

62.78%
285 Votes

ഇല്ല

37.22%
169 Votes
Total Votes: 454
This Poll is Closed !
 

More Polls