എകെജിയെക്കുറിച്ച് വിടി ബൽറാം എംഎൽഎ നടത്തിയ പരാമർശം ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകന് നിരക്കാത്തതാണ് എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

More Polls