ഐഎസ്ആര്‍ഒ വിക്ഷേപിച്ച കാര്‍ട്ടോസാറ്റ് 2 സിരീസില്‍പ്പെട്ട ഉപഗ്രഹം റിമോട്ട് സെന്‍സിംഗില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കരുത്താകുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

Please Wait while comments are loading...

More Polls