ഐപിസി 377 ാം വകുപ്പിന്റെ സാധുത സുപ്രീംകോടതി പരിശോധിക്കുന്നു; സ്വവര്‍ഗരതി നിയമവിധേയമാക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ടോ?