ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് എതിരെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാർ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനം ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നുവെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 13-01-2018

ഉണ്ട്

45.21%
137 Votes

ഇല്ല

54.79%
166 Votes
Total Votes: 303
This Poll is Closed !