ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് എതിരെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാർ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനം ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നുവെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

More Polls