തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പിന്തുണ തേടിയാണ് എസ്ഡിപിഐയുമായി ലീഗ് നേതൃത്വം ചര്‍ച്ച നടത്തിയതെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

74.38%
151 Votes

ഇല്ല

25.62%
52 Votes
Total Votes: 203
Thank you for voting