തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് ശേഷമുള്ള അടുത്ത രാജി, വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നേരിടുന്ന മന്ത്രി കെകെ ശൈലജയുടെതാകുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 06-01-2018

ഉ​ണ്ട്

75.44%
258 Votes

ഇല്ല

24.56%
84 Votes
Total Votes: 342
This Poll is Closed !