പി ചിദംബരത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡ് സുപ്രീം കോടതി വിവാദത്തിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 13-01-2018

ഉണ്ട്

56.83%
79 Votes

ഇല്ല

43.17%
60 Votes
Total Votes: 139
This Poll is Closed !
 

More Polls