മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ യാത്ര: ഓഖി ഫണ്ട് വകമാറ്റിയത് അറിഞ്ഞില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമാണോ?

Result as per date 10-01-2018

ആണ്

20.67%
93 Votes

അല്ല

79.33%
357 Votes
Total Votes: 450
This Poll is Closed !
 
Please Wait while comments are loading...

More Polls