സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നിയമസംവിധാനത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ അപകടത്തിലാക്കുമെന്ന അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 12-01-2018

ഉ​ണ്ട്

69.15%
130 Votes

ഇല്ല

30.85%
58 Votes
Total Votes: 188
This Poll is Closed !
 
Please Wait while comments are loading...

More Polls