ന്യൂസിലാന്‍ഡിനെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റില്‍ ഇവരില്‍ ആരാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്ലെയിങ് ഇലവനില്‍ കൂടുതല്‍ സ്ഥാനം അര്‍ഹിക്കുന്നത്?

More Polls