எம்எல்ஏக்களுக்கு ஊதிய உயர்வு?

Result as per date 11-01-2018

அவசியம்

3.76%
316 Votes

தேவையில்லையே

56.29%
4,728 Votes

என்னத்த சொல்ல!

39.95%
3,356 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 8,400
This Poll is Closed !