எம்எல்ஏக்கள் சம்பள உயர்வை தியாகம் செய்வதாக திமுக அறிவிப்பு

பாராட்ட வேண்டியது

22.69%
764 Votes

அரசுக்கு சரியான பதிலடி

24.77%
834 Votes

அரசியல் ஸ்டண்ட்

52.54%
1,769 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 3,367
Thank you for voting