கமல்ஹாசனின் கேள்விகள்?

நியாயமானவை

48.39%
7,980 Votes

சரியல்ல

6.23%
1,027 Votes

இவை தமிழகத்தின் கேள்விகள்

32.08%
5,291 Votes

நல்லது நடந்தால் சரி

13.3%
2,193 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 16,491
Thank you for voting