கமல்ஹாசனின் கேள்விகள்?

நியாயமானவை

48.31%
8,049 Votes

சரியல்ல

6.3%
1,050 Votes

இவை தமிழகத்தின் கேள்விகள்

32.02%
5,334 Votes

நல்லது நடந்தால் சரி

13.37%
2,227 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 16,660
Thank you for voting