பஸ் ஸ்டிரைக் சரியா?

Result as per date 06-01-2018

நியாயமானது

16.36%
3,935 Votes

தவறு, மக்கள் சிரமப்படுகிறார்கள்

22.49%
5,411 Votes

எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் அரசுதான்

46.29%
11,136 Votes

'சிஸ்டம்' சரியில்லை சார்!

14.86%
3,574 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 24,056
This Poll is Closed !