பாஜகவுடன் ஒட்டும் இல்லை உறவும் இல்லை: தினகரன் திட்டவட்டம்

Result as per date 03-01-2018

பாராட்ட வேண்டும்

49.09%
13,208 Votes

நடக்காத விஷயம்

8.98%
2,417 Votes

அப்ப ஜனாதிபதி தேர்தலில் ஆதரிச்சது?

41.93%
11,281 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 26,906
This Poll is Closed !