பாஜகவுடன் ஒட்டும் இல்லை உறவும் இல்லை: தினகரன் திட்டவட்டம்