போக்குவரத்து ஊழியர்கள் பிரச்சினையை அரசு கையாளும் விதம்

Result as per date 11-01-2018

ரொம்ப மோசம்

79.98%
20,347 Votes

ஏதோ சமாளிக்கிறது

11.63%
2,958 Votes

அருமையாக கையாளுகிறது

8.39%
2,134 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 25,439
This Poll is Closed !