மஸ்கோத் அல்வா என்றதும் உங்களுக்கு நினைவுக்கு வருவது?

Result as per date 12-01-2018

திசையன்விளை

15.72%
556 Votes

முதலூர்

7.01%
248 Votes

பார்த்ததே கிடையாது

21.2%
750 Votes

தெரிந்ததெல்லாம் வெறும் அல்வாதான்

26.97%
954 Votes

ஸ்டாலின்தான்!

29.09%
1,029 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 3,537
This Poll is Closed !
 
Please Wait while comments are loading...