மஸ்கோத் அல்வா என்றதும் உங்களுக்கு நினைவுக்கு வருவது?

Result as per date 12-01-2018

திசையன்விளை

15.73%
557 Votes

முதலூர்

7.03%
249 Votes

பார்த்ததே கிடையாது

21.2%
751 Votes

தெரிந்ததெல்லாம் வெறும் அல்வாதான்

26.96%
955 Votes

ஸ்டாலின்தான்!

29.08%
1,030 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 3,542
This Poll is Closed !