முதல் டெஸ்டில் தென் ஆப்பிரிக்காவிடம் இந்தியா தோல்வி